Batman bị DC ghẻ lạnh trong Liên Minh Công Lý

Batman bị DC ghẻ lạnh trong Liên Minh Công Lý Justice League Liên minh công lý Jutice League ko đem lại doanh thu khả quan. Vấn đề này đồng nghĩa mang việc các super hero đặc trưng là Batman sẽ mang ...