Vì sao học miệt mài mà vẫn bị… điểm kém?

Tất cả cũng chỉ vì học không đúng cách mà teen phải ngậm ngùi nhận điểm thấp “lè tè” đấy! ‘Chưa tập bò đã lo tập chạy’ Ai cũng hiểu rằng trong mọi môn học, kiến thức căn bản là vô cùng qu...