Chó chạy vào nhà hên hay xui?

Cũng giống như một ít số xuất hiện tượng thường xảy ra có chúng ta như: một chút tấm gương bị vỡ, bị một con ong đốt, mắt bạn giật thường xuyên,.v.v.. Thì chó chạy vào nhà cũng được nhìn là điềm báo....